Solberg: Må sjå nærare på regelverket etter Bergen Engines-saka