Skjerpa straff for tsjekkar for drap på nordmann i Praha