Borgarting: Karanteneordning under varetekt strir ikkje med menneskerettane