SSB: Folkeveksten held fram – fleire fødde og færre døde i andre kvartal

foto