Ber om at det vert sett i gang ein prosess med å betre garderobetilhøva

foto