Australia tek imot studentar og arbeidarar frå desember