Mistanke om organisert kriminalitet - store mengder tjuvgods funne

foto