Forbruksgjelda aukar: – Mange har ikkje sparepengar å trekke på