Alle brukte bilbelte, og ingen hadde promille

foto