‒ Eg har alltid vore oppteken av likestilling og sett på meg sjølv som feminist

foto