Få under 35 år har stemt i alle dei tre siste kommunevala