foto
Tormod Hvattum er ikkje lenger politistasjonssjef. Etter 46 år i politiet har han no vorte pensjonist. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

– Viktig å vere seg sjølv