Sterk oppgang på Oslo Børs – hovudindeksen steig 2,82 prosent