Sterke reaksjonar på at Noreg igjen vil vurdere å tvangsreturnere afghanarar