Fulle sjukehus og utsette operasjonar over heile landet