Over 40 tilsette ved St. Olavs hospital koronasmitta den siste veka