Måling: Ap styrkjer seg og regjeringa mister fleirtalet