Røde Kors: Helsesøstrer må avvise elevar på grunn av tidspress