Aftenbladet: Leiterefusjonsordninga blir ikkje endra