Tørke gav den dårlegaste kornavlinga på nesten 50 år