Årets rekruttar på veg inn i førstegongstenesta – blir koronatesta når dei kjem fram