Noreg fell på lista over kven som trekker til seg arbeidskraft