Brundtland: – Det siste vi no treng, er å angripe WHO