Clinton drikk te med Søreide og et middag med Støre