Landbruket inviterer statsministeren til krisesynfaring