Større del av biodrivstoffet kom frå restar og avfall