TØI foreslår å fjerne bompengar, ferjebillettar og bilavgifter