Harry og William ikkje side ved side i bisettinga til bestefaren