Sjukehustilsette redda 161 vaksinedosar frå å bli kasta