Raja vil at Noreg framleis skal delta i EU-program for kultur