Kommunar med vekst i smittespreiinga, kan stramme inn og stengje ned