Tilsett til sjukehus etter ulykke på verkstad på Flisa