To planar som skal bidra til næringsutviklinga i fylket