Uvêr pregar fjellovergangar og låglandet i Sør-Noreg – folk blir bedne om å la bilen stå