To på topp i Sp - Austring støttar opp om Reksnes som listetopp til kommunevalet

foto