Tilrår både å ferdigstille forprosjekt på Seljesanden og å starte på nytt med planlegging av nøkternt basseng i Selje