Gav løyve, gjorde om vedtaket, gav nytt løyve om flytebrygge på Salt

foto