Forventar handling og reelle midlar til vidare arbeid

foto