Russland med mottiltak: Stengjer luftrommet for 36 land