- Kun Bjørlo sjølv som bidreg til å så tvil om skipstunnelen