Forventar at kommunane følgjer opp kvotefri jakt på kalv