Medium: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av som kommunal- og distriktsminister