Ulovlege skytevåpen kan leverast anonymt frå nyttår

foto