Dronninga: – Vi kjem sjølvsagt gjerne tilbake til den opninga