Over 90.000 har førehandsstemt digitalt i kyrkjevalet

foto