Vil ha kortare saksbehandlingstid for utbygging av fornybare energikjelder

foto