Litauen utstasjonerer meir enn 1.000 soldatar på grensa mot Kviterussland