Ukrainas visestatsminister: Berre sju av ti fluktkorridorar fungerer