Forskar fryktar bølgje av senvirkninger når koronaen blir sloppen laus