– Pandemiar kjem og går, kulturpolitiske dilemma består